ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

محمدتقی رضائی

صفحه اختصاصی

 • پست سازمانی: شریک، نایب رئیس هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی
 • متولد: 1343
 • تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت مالی و دانش پژوه دکترای مدیریت بازرگانی (DBA)
 • ایمیل: rezaei@ariaaudit.com

سوابق حرفه ای

 • شاغل در سازمان حسابرسی از سال 1365 تا 1370 و همکاری به عنوان شخص حقیقی مورد تائید سازمان حسابرسی با آخرین رتبه مدیر فنی
 • مدیر و شریک موسسه حسابرسی دانشگر محاسب عضو جامعه حسابداران از سال 1373 تا سال 1394

عضویت در جوامع حرفه ای

 • حسابدار مستقل عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 • عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
 • عضو خانه مدیران

سایر توضیحات

 • فارغ التحصیل دوره CIMA فارسی
 • گواهی نامه طی دوره های مدیریت کسب و کار از دانشگاه لولئای سوئد.
 • حضور در کارگاه های آموزشی داخلی و خارجی سازمان بورس اوراق بهادار
 • مقالات مرتبط با حرفه در نشریات و جراید اقتصادی
 • مدرس دوره های آموزشی در شهرداریهای مختلف کشور
 • عضو کارگروه توسعه بازار کار در سالهای 1389 و 1390 جامعه حسابداران رسمی ایران
 • همکاری با کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران در سنوات قبل