ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

بازرس قانونی و حسابرس مستقل

نام شرکت محل شرکت نوع فعالیت
شرکت کالبر تهران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
سیمان نائین نائین شرکتهای بازرگانی
گروه پیشگامان کویر یزد یزد اتحادیه و شرکتهای تعاونی
موسسه مالی و اعتباری ملل تهران بانکها و موسسات مالی و اعتباری
گروه شرکتهای دارویی پورا طب تهران شرکتهای بازرگانی
بانک مهر اقتصاد تهران بانکها و موسسات مالی و اعتباری
بانک انصار تهران بانکها و موسسات مالی و اعتباری
بانک قوامین تهران بانکها و موسسات مالی و اعتباری
شرکت کارگزاری نهایت نگر تهران کارگزاریها و صندوقهای سرمایه گذاری
شرکت اهتمام جم تهران سایر شرکتهای خصوصی
شرکت سرمایه گذاری شهر تهران شرکتهای بازرگانی
شرکت کارگزاری اطمینان سهم تهران کارگزاریها و صندوقهای سرمایه گذاری

جستجوی مشتریان

وظايف بازرس قانوني در قانون تجارت به مراتب فراتر از وظايف حسابرسي ميباشد به گونه اي که اگر بازرس قانوني تخلفي را از مديران شرکت مشاهده نمايد بايد آنرا به مراجع قانوني اعلام نمايد بازرس قانوني را مجمع عمومي انتخاب مينمايد بازرس قانوني داراي مسووليت مدني بوده ودر صورت تخلف از وظايف به مجازات مختلفي همچون حبس جنحه اي محکوم ميشود .
ادامه مطلب