ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

در دنیای پر از تغییر و فرا صنعتی امروز، موفقیت هر سازمانی به خلاقیت، نوآوری و انعطاف پذیری در مقابل تغییرات محیطی بستگی دارد. با درک این تغییرات، قدم در مسیری سخت و دشوار برداشتیم و با ادغام پنج مؤسسه حسابرسی زمینه ایجاد مؤسسه ای درخور نام و اعتبار کشور عزیزمان ایجاد کردیم. امروز اگر نام مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان نماد اعتماد در بازار خدمات حرفه ای شناخته میشود، و اگر توفیق قابل قبولی در ارائه سایر خدمات حرفه ای داشته و عناوین مختلفی را کسب کرده ایم حاصل لطف پروردگار یکتا و تلاش جمعی شرکاء، مدیران و کارکنان مؤسسه به عنوان مهم ترین پشتوانه و اصلی ترین عامل کسب این موفقیت ها بوده است. شرکا، مدیران و همکاران گرانقدری که با درک مناسب تغییرات و همراهی و همدلی، زمینه بالندگی را فراهم کرده اند. بدون شک حفظ دستاوردهای گذشته و برخورد مناسب با تحولات و چالش های پیش رو، نیازمند نگرشی نو به کسب و کار حسابرسی و عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات حرفه ای و ارتقاء مستمر آن می باشد که از طریق بهره گیری از فناوری های نوین در انجام کار حسابرسی و تلاش مضاعف تمامی شرکا، مدیران و همکاران محترم مؤسسه امکانپذیر خواهد بود.

از همه شرکا، مدیران و همکاران گرانقدرم، انتظار دارم همچون گذشته رعایت کامل استانداردهای حرفه ای، اصول، موازین و آئین رفتار حرفه ای را در دستور کار گذاشته تا بتوانیم با ارائه خدمات مناسب حرفه ای و اعتبار بخشی به صورتهای مالی و اطلاعاتی که در اختیار سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان قرار میگیرد، در فرآیند توسعه مالی و اقتصادی مؤثر واقع شویم.به عنوان مدیر عامل مؤسسه، با اذعان به نقش محوری منابع انسانی تلاش خواهم کرد نگرش نو، تفکر سیستمی، توسعه خدمات حرفه ای، ارتقاء سطح کیفی خدمات و اخلاق حرفه ای در مؤسسه ترویج و نهادینه شود و با تبدیل مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به مؤسسه ای یادگیرنده و پیشرو در ارائه خدمات حرفه ای، خدمات ارزنده ای را به مشتریان محترم مؤسسه ارائه نمائیم.

 

به امید روزهای بهتر

محمد تقی رضائی

مدیر عامل