ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

محمدتقی رضائی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ایمیل

rezaei

اسفندیار گرشاسبی

رئیس هیئت مدیره

ایمیل

garshasbi

قاسم شیخانی

مدیر حسابرسی

ایمیل

sheykhany

مصطفی احمدی وسطی کلایی

شریک، مدیر ارشد فنی و مدیر برد مازندران

ایمیل

ahmadi

حسن معلومات

مدیر برد خراسان

ایمیل