ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

 

 

چشم انداز

موسسه ای ممتاز در خورفرهنگ و تمدن ایران، از نظر کیفیت، کارایی، تنوع خدمات حرفه ای ومقبولیت اجتماعی

انتخاب اول استفاده کنندگان خدمات تخصصی و حرفه ای در سطح کشور

                                                                                                                                         

ماموریت

ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای در چارچوب اساسنامه موسسه، قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران و اصول وموازین حرفه ای با هدف افزایش اعتماد عمومی و تعالی مشتریان

 

تاریخچه فعالیت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا درسال1383 تحت شماره 17755 با شناسه ملی 10100617632 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. موسسه از ابتدای تاسیس به عنوان موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به فعالیت خود ادامه داده است؛ در بهمن ماه سال 1394 پس از یک سال تحقیق و بررسی پیرامون امر ادغام و در راستای سیاست های جامعه حسابداران رسمی ایران، یکی از بزرگترین ادغام های حقوقی ایران شکل گرفت و طی آن موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب (تاسیس 1373) و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره (تاسیس 1391) بهمراه تعدادی از اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی با موسسه ارقام نگر آریا ادغام گردید. که این ادغام در شهریور ماه سال 1395 با پیوستن موسسات حسابرسی وخدمات مالی آگاه حساب (تاسیس 1380) وتدبیر گران شاخص اندیش (1392) یکی از بزرگترین ادغام های اشخاص حقوقی در ایران مبدل شد. به این ترتیب ظرفیت پذیرش و انجام کار موسسه افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

موسسه در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین موسسات حسابرسی ایران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (رتبه الف) و معتمد سازمان بورس اوراق بهادار(رتبه یک) است که مجاز به انجام حسابرسی کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و زیر مجموعه­ های آن میباشد.