ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

آیا می توانیم در موفقیت صاحبکار موثر باشیم ؟

نگرش نو تابستان ۱۳۹۹ - پنجمین شماره از فصلنامه داخلی موسسه ارقام نگر آریا منتشر شد.

در این شماره میخوانیم:

■ سرمقاله: تغییر لازمه حیات و رشد مضاعف- سردبیر

■ رنساس یا فرصت سوزی حرفه ی حسابداری ایران؟!- محسن قاسمی

■ درس هایی برای حسابرسان داخلی، نقش مؤلفه های هفتگانه در حسابرسی عملیاتی- نظام الدین رحیمیان

■ مديريت خطا رويكردي در جهت بهبود كيفيت حسابرسي -محمد محمودی، صفورا ذوالفقاری

■ حسابرسان و دنیای دیجیتال - سید محمد باقرآبادی

■ ایده هایی برای استخدام که روش نشدند -احمد بیابانی

■کسب و کارها و نیروهایشان | برگرفته از کتاب سختی کارهای سخت

■ آشنایی با همکاران گپ و گفت با : محمدتقی رضائی

■ گزاراش مراسم یادبود: دکتر علی شکری

■ تالار مشاهیر -سمانه هاشم زاده

دانلود نگرش نو فصلنامه داخلی موسسه ارقام نگر آریا - تابستان ۱۳۹۹


آیا می توانیم در موفقیت صاحبکار موثر باشیم ؟

آیا می توانیم در موفقیت صاحبکار موثر باشیم ؟

گزارش های مالی اغلب حاوی اطلاعات مالی تاریخی است و به تخصص مالی نیازدارد تا بتوان از آن استفاده کرد .در این راستا، باتوجه به سخت شدن رقابت در عرصه تجارت جهانی به نظر می رسد این نیاز وجود دارد که گزارشات تحلیلی در بخش خدمات مدیریت با زبان ساده و روان بیان شوند تا، امکان تصمیم گیری را برای مدیران در سطوح مختلف وبا رشته های تحصیلی متفاوت، آسان سازد و همه ابعاد سازمان را از گذشته، حال وآینده در بر گیرد. دربازارهاي رقابتی توسعه یافته جهانی، نیاز سازمان ها به منظور سازگاري با محیط رقابتی پویا و پیچیده امروزي به منظور بقاء، امري بدیهی است. امروزه گزارش دهی فقط برای اطلاع رسانی نیست بلکه با گسترش مفاهیم مدیریتی و کسب و کار، نگاه سازمانها به سوی تمام ذینفعان معطوف شده و تغییرات عمده ای در روشهای کسب وکار، شیوه تولید سرمایه و حیطه فعالیت کسب و کارها رخ داده است . این موسسه در راستای تحقق این هدف همواره سعی بر این داشته است تا گزارشات مدیریت خود را با تکیه برتجربیات مدیران خود بصورت تحلیلی ساده و تصمیم ساز بر ابعاد مختلف .عملکرد یک سازمان ارائه نماید.


عضو جامعه حسابداران رسمی - رتبه الف

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار – رتبه یک

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو انجمن حسابداری ایران

اطلاعیه تکمیل اطلاعات تحصیلی و آموزشی

همکاران محترم، لطفا فرم های ذیل را دانلود کرده و پس از تکمیل به واحد آموزش ارسال نمایید

نسخه PDF

نسخه WORD

پیام نوروزی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه ارقام نگر آریا

همکاران گرانقدر بهاری دیگر فرارسید حلول سال ۱۳۹۸ را خدمت شما و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت می گویم.

ما با دانستن اینکه همه چیز خوب است، در میان روزهای مان سبک بار و زنده دل حرکت میکنیم.

ما دیگری را در خودمان و خودمان را در دیگری می بینیم.

ما می دانیم که همه ی ما یک کل واحد هستیم، پس یکی شدنمان با جهان هستی را جشن می گیریم.

سالی که گذشت، سالی توام با تلخی، سختی و ملامت بود، ولی تقدیر چنین نوشت که، از این آزمون بزرگ عبور کنیم که به حق نبود چنین شود. به انتظار بهاری دیگر با زیبائی های فراوان می نشینیم. امید است برکت، ثروت و فراوانی های نامحدود به سفره زندگی همه شما فراخوانده شود. ما همه فراوانی ها را از خدای بزرگ می گیریم و هسته ی وجودمان ریشه در واقعیتی بی انتها دارد. امروزه ما پتانسیل خود را برای "بودن"، "انجام دادن" و "داشتن" هرآنچه که می توانیم آرزو کنیم، به خدمت می گیریم. من به همه شما عزیزان و خانواده بزرگ ارقام نگر آریا عشق تقدیم می کنم و سپاسگزارم.

اسفندیار گرشاسبی

۲۴ اسفند ۱۳۹۸

تقویم سال 1399 موسسه ارقام نگر آریا


دستورالعمل بهداشتی موسسه ارقام نگر آریا

همکاران گرانقدر باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، به منظور جلوگیری از گسترش این بیماری و مهار هرچه زودتر آن، لازم است به برخی از مسائل بهداشتی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و رعایت شوند. لذا در این راستا دستورالعمل بهداشتی تهیه و تدوین گردیده است، که از تمامی همکاران درخواست می شود، دستورالعمل فوق را دانلود و در محیط کار آنرا اجرا نمایند.

دانلود دستورالعمل بهداشتی